• trainingen Nico 1200x285

Trainingen

OPDRACHTGEVERS SCHRIJFTRAININGEN

Opdrachtgever Soort training
Andersson Elffers Felix, Utrecht Behalve een workshop en een schrijftraining ook individuele schrijfcoaching aan verschillende medewerkers
Flexbieb, IJburg Schrijfworkshop
Gemeente Amsterdam Training Doelgericht Schrijven voor de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (samen met speechschrijver Renée Broekmeulen
Inspectie Leefomgeving en Transport, Utrecht Training ‘rapporteren’ voor inspecteurs, inclusief individuele schrijfcoaching
Intomart, Hilversum Training offertes en onderzoeksrapporten schrijven voor medewerkers van de afdelingen Marktonderzoek en Beleidsonderzoek
IVA beleidsonderzoek en advies, Tilburg Training presenteren en offertes en onderzoeksrapporten schrijven voor onderzoekers, daarnaast individuele coaching
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag Cursus ‘Meetlat Helder Schrijven’ voor verschillende directie- en stafafdelingen (met tekstschrijver en trainer Jeanine Mies)
Ministerie van OCW Schrijfmasterclass voor medewerkers van de afdeling Documentatie en Informatievoorziening
Ministerie VenW (nu IenM) Uiteenlopende schrijftrainingen voor medewerkers van de Directie Communicatie (medewerkers Kennis en Informatievoorziening, communicatieadviseurs, webredacteuren etc.)
Pré Wonen Training zakelijk schrijven en persberichten schrijven (met Hanneke Karssen van Het Woordenwarenhuis)
Rijkswaterstaat Trainingen ‘politiek-bestuurlijk sensitief schrijven’ voor de staf van de Directeur-Generaal en voor verschillende diensten in het land (met Jeanine Mies)
Verschillende schrijftrainingen voor stafmedewerkers Dienst Noord-Holland, waaronder twee keer een masterclass ‘De kracht van taal’

Rood pennetje

Als redacteur verzorgde ik al presentaties en vertelde ik graag over mijn werk. Toen ik later als speechschrijver op een ministerie werkte, vroeg een van mijn communicatiecollega´s of ik zijn teksten niet eens wilde becommentariëren. Ze gingen vol rode opmerkingen terug. De collega, sportief: ´Wat jij met dat rode pennetje doet, dat wil ik ook leren.´ Het werd de eerste van vele schrijftrainingen, waarvan voor dat ministerie, waar ik overigens dankzij tekstschrijver en trainer Jeanine Mies belandde. Met Jeanine heb ik later ook trainingen gegeven.

Diagnose als basis voor maatwerk

Ik geef trainingen over het schrijven van zakelijke teksten (nota’s, offertes, rapporten, rapportages etc.) Behalve op de wensen van mijn opdrachtgevers baseer ik die op teksten die ze me ter inzage geven: een dwarsdoorsnede van hun schrijfoutput. Ik kijk wat het probleem is (stel een diagnose) en baseer daar de inhoud van de training op. Maatwerk dus. Ik geef behalve trainingen workshops en masterclasses van een of meerdere dagdelen, meestal aan wie voor zijn werk moet schrijven maar daar om wat voor reden ook moeite mee heeft.

Nazorg: individuele feedback of terugkomdagen

Eén workshop of training is een mooi begin, maar goed schrijven vergt voortdurende (zelf)flectie. Schrijven is denken, en dan liefst met het hoofd van de lezer. En weten dat je fouten maakt is een kenmerk van professionaliteit. Ik bied opdrachtgevers altijd nazorg aan in de vorm van enkele uren persoonlijke schrijfcoaching. Cursisten leren het meest van individuele feedback. Ook zogeheten terugkomdagen behoren tot de mogelijkheden.